Privacy

Siesqo draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten
te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt
op deze website. In dit geval handelt Siesqo daarbij steeds in overeenstemming met
de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).
De persoonlijke gegevens beperken zich enkel tot uw e-mailadres.


1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is SIESQO, Oscar Verschuerestraat 41, 8790 Waregem, België.

2. Kennisname

U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Siesqo
(brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet
gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op
uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden verwijderd.

3. Cookies

Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen.
Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden
veel gebruikt om een hoger functionaliteit, en dus betere dienst, aan de bezoekers te kunnen
aanbieden. (U kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat effecten
opsommen die ten gevolge van het uitschakelen van cookies worden veroorzaakt.)

4. Veiligheid

Siesqo verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te
treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde
wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

5. Toestemming

Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming
voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
"Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens worden
opgenomen in onze bestanden. U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een
aanvraag te richten aan Siesqo en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u
niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op
uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt. Siesqo behoudt zich het recht
voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst
gewijzigd en herzien op 30/09/2010.